Novinky

Nový zákon o veřejných zakázkách

5. 2. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešním dnem vstoupil v platnost zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, který nahrazuje původní zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Předpis vstupuje v účinnost k 1.4.2004, vyjma několika ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.