Novinky

Novelizovaný autorský zákon a „kopírování“ pro osobní potřebu

4. 9. 2006
Jedna minuta čtení

Do sekce články byl přidán nový příspěvek zabývající se současnou právní úpravou zhotovování rozmnoženin autorských děl pro osobní potřebu. Článek reflektuje novelizaci autorského zákona provedenou zákonem č. 216/2006 Sb. a původně byl publikován na serveru LUPA.