Novinky

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských sml.

1. 9. 2016
Jedna minuta čtení

Ustanoveními občanského zákoníku provádějícími Směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách jsme se zabývali v právním oběžníku č. 7/2014. Konkrétně jsme se věnovali tzv. nepřiměřeným ujednáním ve spotřebitelských smlouvách, jež jsou ve smlouvách mezi podnikatelem a spotřebitelem zakázána. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).