Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Rozhodnutí NSS - zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

Esquire
4. 9. 2023
3 minuty čtení

V rámci tohoto právního oběžníku shrnujeme nedávno zveřejněné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky (dále jen „NSS“), které se týká zákazu prodeje v období státních a jiných svátků . Tento zákaz, pramenící ze zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prodejní době“), se týká jen určitých prodejen. Obecně tak zákaz směřuje především proti kamenným prodejnám (provozovnám), jejichž prodejní plocha je větší než 200 m2, nevztahuje se však kupříkladu na lékárny či čerpací stanice. Samotné regulaci jsme se blíže věnovali v právním oběžníku č. 10/2016, kdy nám nezbývalo než konstatovat, že zákon o prodejní době internetový prodej nijak výslovně nereflektuje, přičemž právní postavení internetových obchodů tak nemusí být zcela jasné.

V posuzovaném případě provedl inspektor ČOI kontrolu kamenné prodejny o prodejní ploše větší než 200 m2, která byla otevřená v den státního svátku a nevztahovala se na ni dle jeho názoru žádná ze zákonných výjimek. Inspektor se nejprve pokusil o koupi zboží standardním způsobem. Zaměstnanec prodejny ho však upozornil, že je státní svátek, a že mu tak nemůže zboží prodat. Nicméně odkázal ho na objednávku skrz e-shop prodejny pomocí počítače umístěného přímo v kamenné prodejně. Inspektor objednal prostřednictvím tohoto počítače zboží, které následně zaplatil v hotovosti přímo v kamenné prodejně. Potom, co si inspektor ČOI převzal zakoupené zboží, se prokázal a upozornil prodejce na spáchání přestupku.

Proti tomuto porušení podal prodejce stížnost k ČOI a po jejím neúspěšném projednání žalobu u příslušeného Krajského soudu. Krajský soud dal zapravdu ČOI, a tak prodejce podal proti rozhodnutí Krajského soudu opravný prostředek k NSS. NSS tak posuzoval, zda jednání prodejce spočívající v umožnění objednání zboží v e-shopu prodejce pomocí počítače a ve výdeji a platbě takto objednaného zboží v prodejně prodejce, jež bylo uskutečněno v den státního svátku, představuje zakázaný prodej ve smyslu zákona o prodejní době.

Z právního hlediska bylo stěžejním problémem posouzení pojmu „prodej“. Pojem prodej zákon o prodejní době nedefinuje, a proto NSS přistoupil k jeho výkladu. NSS dovodil, že pojem prodej odpovídá občanským zákoníkem definovanému pojmu koupě. Prodej, respektive koupě se tak skládá z následujících kroků – uzavření kupní smlouvy, odevzdání věci prodávajícím kupujícímu, umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím, převzetí věci kupujícím a zaplacení kupní ceny kupujícím. Za nejdůležitější fázi považoval NSS uzavření kupní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že předmětná kupní smlouva byla uzavřena dálkově (prostřednictvím e-shopu prodejce), uskutečnila se nejdůležitější část prodeje dle názoru mimo NSS mimo kamennou prodejnu prodejce a nejednalo se tak o prodej ve smyslu zákona o prodejní době. Prodejna tak posloužila pouze jako místo pro vydání zboží zakoupeného prostřednictvím internetu. Samotné vydání zboží představuje dle NSS jen jednu z fází prodeje, a to nikoliv rozhodující. Pouhé vydání zboží pak lze dle NSS připodobnit k službám klasických zásilkových služeb (způsob převzetí zboží si lze v internetových obchodech běžně zvolit), přičemž NSS uvedl, že ty pod zákon o prodejní době bezesporu nespadají. Přestože jsou tyto závěry soudu pro internetové obchodníky jistě příznivé, je nutné uvést, že text zákona o prodejní době zakazuje jakýkoliv prodej v uvedené svátky (bez ohledu na to, jak je takový prodej realizován).

Lze tak uzavřít, že NSS došel k výkladu, že obchodníci, kteří nabízí v den státních a jiných svátků prodej zboží pouze prostřednictvím e-shopu, přičemž provozovna tak funguje pouze jako „výdejní okénko“, tímto jednáním neporušují zákon o prodejní době.

 

Jiří Moravec

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 10/2021 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Nová regulace zprostředkovatelských platforem

28. 6. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>