Novinky

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) ohledně tzv. objednávkového tlačítka

30. 12. 2023
Jedna minuta čtení

Ještě před tím než byla tzv. tlačítková novela provedena do právního řádu České republiky, dostala se předmětná problematika na přetřes před Soudním dvorem Evropské unie. Konkrétně šlo o rozhodnutí ve věci Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21), kterému jsme se blíže věnovali v právním oběžníku č. 04/2022. Připomínáme, že tato právní úprava byla nakonec zařazena do ustanovení § 1826a občanského zákoníku, a to v následující podobě: „Podnikatel zajistí, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, je smlouva neplatná, ledaže se jí spotřebitel dovolá.“