Novinky

Zákon o evropské družstevní společnosti

22. 6. 2006
Jedna minuta čtení

Dne 22.6.2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Tento zákon upravuje právní poměry evropské družstevní společnosti, a to v návaznosti na přímo použitelné nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti. Evropská družstevní společnost představuje nejmladší nadnárodní formu podnikání v rámci Evropských společenství. Úprava této společnosti je v řadě ohledů podobná úpravě tzv. evropské společnosti, tedy další nadnárodní formy obchodní společnosti, jejíž úprava vychází přímo z komunitárních předpisů, čímž se pojetí evropské družstevní společnosti přibližuje klasické obchodní společnosti. Dále tento právní předpis zapracovává směrnici Rady Evropských společenství, kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti. Zákon o evropské družstevní společnosti a zároveň uvedené nařízení a směrnice nabývají účinnosti dne 18.8.2006.