Novinky

Nová právní úprava obchodního rejstříku

3. 6. 2005
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 216/2005, který přináší významnou změnu právní úpravy obchodního rejstříku včetně rejstříkového řízení. Jedná se tedy o novelu obchodního zákoníku a občanského soudního řádu s tím, že dotčeny jsou i zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Změna obchodního zákoníku se kromě významných koncepčních změn úpravy obchodního rejstříku dotýká také problematiky výkupu účastnických cenných papírů u akciové společnosti. Předpis nabude účinnosti již 1. července letošního roku.