Novinky

Nový trestní zákoník

4. 1. 2010
Jedna minuta čtení

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009, který s sebou přináší zajímavou novinkou v podobě trestu domácího vězení. Jedná se o trest alternativní k trestu odnětí svobody pro pachatele méně závažných trestných činů. Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, nebrání-li mu v tom důležité důvody např. výkon zaměstnání nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku onemocnění. Výměra trestu může dosahovat délky dvou let, přičemž v případě nedodržení podmínek výkonu trestu může být uložen náhradní trest odnětí svobody v délce trvání do jednoho roku. Výkon trestu domácího vězení bude do doby zavedení elektronického monitorovacího systému kontrolován prostřednictvím úředníků probační a mediační služby. Smyslem trestu je kromě ušetření značných nákladů za pobyt ve vězení především zachování rodinných a ekonomických vazeb pachatele.