Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Nový trestní zákoník

4. 1. 2010
Jedna minuta čtení

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009, který s sebou přináší zajímavou novinkou v podobě trestu domácího vězení. Jedná se o trest alternativní k trestu odnětí svobody pro pachatele méně závažných trestných činů. Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, nebrání-li mu v tom důležité důvody např. výkon zaměstnání nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku onemocnění. Výměra trestu může dosahovat délky dvou let, přičemž v případě nedodržení podmínek výkonu trestu může být uložen náhradní trest odnětí svobody v délce trvání do jednoho roku. Výkon trestu domácího vězení bude do doby zavedení elektronického monitorovacího systému kontrolován prostřednictvím úředníků probační a mediační služby. Smyslem trestu je kromě ušetření značných nákladů za pobyt ve vězení především zachování rodinných a ekonomických vazeb pachatele.