Novinky

Nový občanský zákoník a odstoupení od kupní smlouvy

8. 2. 2013
Jedna minuta čtení

Na serveru LUPA byl dnes publikován článek advokáta naší kanceláře Josefa Aujezdského, jenž je věnován právní úpravě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v oblasti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a obchodníkem distančně. Nový občanský zákoník v této oblasti zejména zapracovává ustanovení nové směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů.