Novinky

Novela OSŘ – posílení postavení věřitele

17. 4. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 133/2006, který novelizuje občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony. Jednou z nejpodstatnějších změn této novely je, že soud, pokud rozhodne o povinnosti žalovaného zaplatit peněžitou částku platebním rozkazem, současně vydá usnesení, jímž přikáže peněžnímu ústavu nebo dlužníkovi žalovaného (či plátci mzdy) zadržet u sebe peněžní prostředky žalovaného, a to do výše platebním rozkazem přisouzené pohledávky. Dále zákon zavádí do českého právního řádu v rámci vykonávacího (exekučního) řízení nový institut nazvaný příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Jeho podstata spočívá v tom, že peněžní ústav, u něhož má povinný veden účet a jemuž oprávněný předloží příkaz soudu k výplatě, odepíše z účtu povinného částku ve výši jeho dluhu a uhradí ji přímo oprávněnému. Novela nabývá účinnosti 30 dnem po jejím vyhlášení.