Novinky

Novela občanského soudního řádu

9. 11. 2004
Jedna minuta čtení

Významnou novelizaci institutu doručování v civilním řízení přináší zákon č. 555/2004 Sb. Tento předpis novelizuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 9. listopadu 2004 a účinnost nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.