Novinky

Odpovědi na dotazy čtenářů III.

19. 1. 2006
Jedna minuta čtení

Ve spolupráci s redakcí Živěpřipravila naše kancelář opět sérii odpovědí na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky měly směřovat do oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi. I tentokráte jsme se zabývali zejména problematikou autorskoprávní a problematikou odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti.