Novinky

Ocenění nehmotného majetku

11. 4. 2005
Jedna minuta čtení

Novou službou, kterou můžete objednat prostřednictvím našich webových stránek je i oceňování nehmotného majetku. S nehmotným majetkem je možné nakládat podobně jako s majetkem hmotným, např. vkládat do základního kapitálu, poskytovat či prodávat práva třetím osobám, převádět v rámci podnikových transakcí a při přeměnách společností (fúzí, akvizic, apod.). Znalecké posudky v oblasti nehmotného majetku zajišťuje pro server eAdvokacie znalecký ústav DARA - znalecká kancelář, spol. s r.o. Jedná se o znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obor ekonomika - ceny a odhady podniků, cenných papírů, movitého a nemovitého majetku a nehmotného majetku.