Novinky

Odstoupení od kupní smlouvy podle NOZ

22. 5. 2013
Jedna minuta čtení

Do sekce články byl přidán nový příspěvek, jenž je věnován právní úpravě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v oblasti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a obchodníkem distančně. Nový občanský zákoník v této oblasti zejména zapracovává ustanovení nové směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů.