Novinky

Uplatňování reklamace a mimozáruční opravy

7. 12. 2017
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 3/2016 jsme se zabývali rozsudkem Městského soudu v Praze, který řešil problematiku informační povinnosti obchodníka ve vztahu k uplatňování reklamace a tzv. mimozáručních oprav, a to z pohledu možného porušení zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. S textem tohoto právního oběžníku je možné se nyní seznámit v sekci články.