Novinky

Daňový řád

5. 1. 2011
Jedna minuta čtení

Od začátku roku nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Jako nejdůležitější změny, které daňový řad přinesl, je možné uvést, že stanovuje povinnost správci daně odůvodňovat svá rozhodnutí, zakotvuje odkladný účinek odvolání proti doměření daně a nařizuje správci daně uložit za opožděné daňové přiznání o více než 5 dní pokutu ve výši 0,05 % vyměřené daně, maximálně však 5 % z daňové povinnosti.