Novinky

Instituce elektronických peněz se sídlem v ČR

10. 3. 2006
Jedna minuta čtení

Dne 8.3. 2006 nabyla účinnosti novela zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů, která nově umožňuje vznik českých právnických osob, které budou při splnění zákonných podmínek oprávněny vydávat elektronické peníze. Právní úprava těchto tzv. institucí elektronických peněz se bude subsidiárně řídit zákonem o bankách (č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Novela obsahuje také novou definici elektronických peněz (§ 15 odst. 3 a 4).