Novinky

Přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu

30. 12. 2005
Jedna minuta čtení

V sekci články byl uveden další z příspěvků naší kanceláře, jenž se zabývá určitými právními aspekty počítačových programů. Tentokráte se článek věnuje problematice přístupu ke zdrojovému kódu počítačového programu v smluvních vztazích. Právní vztahy ke zdrojovému kódu jsou zde hodnoceny zejména s ohledem na odlišné postavení vykonavatele majetkových autorských práv a postavení nabyvatele licence k software.