Novinky

Komentáře ke směrnici o autorském právu

26. 7. 2020
Jedna minuta čtení

V nejnovějším čísle časopisu Právní rádce vyšel článek o chystané transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. K této problematice se pro Právního rádce vyjadřoval i advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Celý zmiňovaný článek je možné nalézt zde, přičemž kompletní text položených otázek a našich odpovědí naleznete v sekci články.