Novinky

Licenční smlouva k software

20. 4. 2005
Jedna minuta čtení

Dalším příspěvkem publikovaným na našich webových stránkách je článek zabývající se obecnými právními otázkami poskytování počítačových programů a některými souvisejícími právními vztahy. Článek byl původně publikován v měsíčníku Daně a právo v praxi (č. 3/2004) vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.