Novinky

Novela obchodního zákoníku a přestupkového zákona

22. 1. 2008
Jedna minuta čtení

Pod č. 344/2007 byla ve Sbírce zákonů publikována novela, kterou se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V rámci novelizace obchodního zákoníku byly provedeny změny v právní úpravě obchodních listin, v právní úpravě obchodního rejstříku, v oblasti podnikání zahraničních fyzických osob v České republice, v ustanoveních o tzv. finančním zajištění a k drobné novelizaci došlo také v právní úpravě akciové společnosti. V souvislosti s novelizací obchodního zákoníku byl změněn i přestupkový zákon, konkrétně jeho ustanovení § 24 odst. 1 písm. c). Nově je přestupkem také porušení povinnosti „podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin“. Novela nabývá účinnosti 1. března 2008.