Novinky

Rozhodnutí SDEU (C-649/17) – prostředky pro komunikaci se spotřebiteli

16. 6. 2021
Jedna minuta čtení

Detaily rozhodnutí SDEU ve věci Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV proti Amazon EU Sàrl (C-649/17) jsme se blíže zabývali v právním oběžníku č. 7/2019. V tomto rozsudku se soud zabýval výkladem čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice o právech spotřebitelů, jež řeší používání komunikačních prostředků internetovými obchodníky.