Novinky

Zákon o správních poplatcích

16. 1. 2005
Jedna minuta čtení

Dnešního dne nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Přílohou zákona je sazebník, který stanoví novou výši některých poplatků. Za povšimnutí stojí i ustanovení zákona, dle kterého jsou od poplatků osvobozeny úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (nepřevyšuje-li sazba poplatku 2000 Kč).