Novinky

Kárné řízení proti P. Kočímu

27. 2. 2013
Jedna minuta čtení

Ve věci kárného řízení vedeného proti Petru Kočímu v souvislti s výkonem obhajoby ve věci tzv. extremistů bylo původní rozhodnutí kárného senátu (které shledalo Kočího vinným kárným proviněním) zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.