Novinky

Odpovědi na Vaše dotazy

7. 12. 2006
Jedna minuta čtení

Ve spolupráci s redakcí Živě připravila naše kancelář odpovědi na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky měly směřovat do oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi a do oblasti autorského práva. Nejvíce čtenářských dotazů se týkalo aktuální problematiky práva autorů na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu.