Novinky

Rozmnožování pro osobní potřebu

10. 9. 2014
Jedna minuta čtení

Konsekvencemi rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci ACI Adam v Stichting de Thuiskopiese Case (C-435/12) se věnuje dnešní článek na serveru Lupa. Toto rozhodnutí se zabývá právními otázkami v oblasti zhotovování rozmnoženin autorských děl z nelegálních zdrojů. V rámci tohoto článku jsou zmiňována i vyjádření advokáta naší kanceláře Josefa Aujezdského k této problematice.