Novinky

Přehled některých zákonů nabývajících účinnosti dne 1. ledna 2004

1. 1. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešního dne vstoupil v účinnost, mimo jiné, zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), dále zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.