Novinky

Rozhodnutí ÚS - Důsledky nepoučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy

20. 2. 2022
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 1/2020 jsme se zabývali nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 5.11.2019 (sp. zn. II. ÚS 2778/19), v rámci kterého tento soud interpretovat ustanovení § 1833 občanského zákoníku. Rozhodnutí potvrdilo další důsledek absence poučení o právu odstoupit od smlouvy, když podnikatelé nemohou v těchto případech požadovat po spotřebiteli náhradu za snížení hodnoty zboží před odstoupením od smlouvy. Kromě samotného prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy na jeden rok a čtrnáct dnů tedy spotřebitel navíc neodpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží (které má být prodávajícímu vráceno v důsledku odstoupení od smlouvy), i pokud s ním spotřebitel nakládal nestandardně.