Novinky

Novela trestního zákona

12. 7. 2007
Jedna minuta čtení

Dnešního dne nabyl účinnosti zákon č. 178/2007 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Tato dílčí novela reaguje na Směrnici Rady 2002/90/ES, kterou je definováno napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu. Novela upravuje nový trestný čin - napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a dále některé sankce za spáchání trestných činů týkajících se nedovoleného překročení státní hranice.