Novinky

Zákon o registrovaném partnerství

3. 4. 2006
Jedna minuta čtení

Dne 3. dubna 2004 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 115/2006 zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje nově trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, a to zejména jeho vznik, práva a povinnosti partnerů, způsob registrace a zánik partnerství. Tento zákon dále mění osmnáct dalších zákonů. Účinnosti nabývá prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, tedy dne 1.7.2006.