Novinky

Webové stránky jako nosič informací

30. 9. 2014
Jedna minuta čtení

Tématem právního oběžníku č. 1/2013 určeného členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl rozsudek Soudního dvora EU ve věci Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer (C-49/11). Soudní dvůr EU se v tomto rozhodnutí zabýval právními otázkami spojenými s plněním informačních povinností obchodníkem vůči spotřebiteli prostřednictvím hypertextového odkazu a charakterem webové stránky obchodníka jako nosiče informací. Text tohoto našeho příspěvku je nyní umístěn také v sekci články.