Novinky

Licenční smlouva k software

15. 3. 2004
Jedna minuta čtení

V březnovém čísle časopisu Daně a právo vydávaném společností ASPI Publishing s.r.o. vyšel článek z dílny naší kanceláře, jenž se zabývá problematikou licenčních smluv k počítačovým programům. Výklad je podáván z pohledu českého práva se zaměřením na ustanovení autorského zákona.