Novinky

Návody k použití

28. 3. 2024
Jedna minuta čtení

Novelizace občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele účinná od 6. ledna 2023 přinesla mimo jiné také odlišnou právní úpravu v oblasti návodů k použití (v rámci informačních povinností obchodníka vůči spotřebiteli). Tento problematice jsme se blíže věnovali v našem právním oběžníku č. 06/2022.