Novinky

Práva spotřebitele v případě vad věci (reklamace) - nová úprava

16. 4. 2023
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 07/2021 jsme se blíže věnovali novému znění těch ustanovení občanského zákoníku, která upravují práva spotřebitele z odpovědnosti za vady věci. V době přípravy tohoto článku se sice jednalo pouze o legislativní návrh, nicméně nakonec v této podobě text vstoupil v účinnost k 6. lednu 2023. To znamená, že informace v něm obsažené by měly být v tuto chvíli stále aktuální.