Novinky

Rekodifikace trestního práva

17. 2. 2009
Jedna minuta čtení

Dne 9. února 2009 byl ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009 publikován nový trestní zákoník, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010 a přináší zásadní změny oproti současnému 47 let starému trestnímu kodexu. Mezi nejdůležitější novinky nové právní úpravy patří především snížení trestní odpovědnosti z 15 let na 14let či zvýšení horní hranice trestů za nejzávažnější zločiny, a to až na 30 let (místo dosavadních 25 let). Další podstatnou změnou, kterou zákonodárce reaguje na společenské a technologické změny, je řada nových trestných činů, jako např. stalking, tedy nebezpečné pronásledování. Zajímavou novinkou je bezesporu také možnost domácího vězení pro pachatele méně závažných trestných činů.