Novinky

Zpracování os. údajů zaměstnanců

11. 4. 2017
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 2/2015 jsme se zabývali problematikou zpracovávání osobních údajů zaměstnanců jejich zaměstnavatelem. V článku nejsou zohledněny případné dopady nové regulace v této oblasti, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.