Novinky

Nový správní řád

24. 9. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2004 publikován nový správní řád. Zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, fyzických a právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Předpis, jenž nahrazuje stávající správní řád (zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení) má vzhledem ke své závažnosti poměrně dlouhou legisvakanční lhůtu avstoupí v účinnost ke dni 1.1.2006.