Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Rozsudek ve věci UsedSoft vs. Oracle

4. 7. 2012
Jedna minuta čtení

Soudní dvůr EU vynesl zajímavý rozsudek ve věci UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (C 128/11), jehož obsahem je právní výklad institutu vyčerpání práv k rozmnoženině počítačového programu. Této problematice (možnosti využití software „z druhé ruky“) jsme se blíže věnovali v tomto našem příspěvku. Soudní dvůr EU názory uvedené v našem článku nejen potvrdil, ale interpretaci institutu vyčerpání překvapivě rozšířil i na určité případy, kdy je rozmnoženina počítačového programu zhotovena stažením s internetu.