Novinky

Rozsudek ve věci UsedSoft vs. Oracle

4. 7. 2012
Jedna minuta čtení

Soudní dvůr EU vynesl zajímavý rozsudek ve věci UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (C 128/11), jehož obsahem je právní výklad institutu vyčerpání práv k rozmnoženině počítačového programu. Této problematice (možnosti využití software „z druhé ruky“) jsme se blíže věnovali v tomto našem příspěvku. Soudní dvůr EU názory uvedené v našem článku nejen potvrdil, ale interpretaci institutu vyčerpání překvapivě rozšířil i na určité případy, kdy je rozmnoženina počítačového programu zhotovena stažením s internetu.