Novinky

Půjčka v hotovosti přesahující 15.000 EUR

31. 10. 2011
Jedna minuta čtení

Obecně platí, že není možné poskytnout k úhradě závazku v hotovosti platbu převyšující částku 15.000 EUR (či její ekvivalent). Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp. zn.: 1 Afs 91/2010) je však dovoleno přenechat předmět půjčky věřitelem dlužníkovi v hotovosti, i pokud částka přesahuje uvedenou hranici. Poskytnutí půjčky totiž je právní skutečností zakládající závazkový právní vztah ze smlouvy o půjčce, není ovšem závazkovou povinností (závazkem) věřitele. Věřitel tak poskytnutím peněžních prostředků dlužníkovi žádný závazek nehradí, není proto poskytovatelem platby ve smyslu zákona o omezení plateb v hotovosti.