Novinky

Předsmluvní informace podle rozhodnutí Walbusch Walter Busch (C‑430/17)

5. 2. 2021
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 2/2019 jsme se věnovali rozsudku SDEU ve věci Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG vs. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (C‑430/17). V rámci tohoto rozhodnutí byla řešena otázka rozsahu předsmluvních informací poskytovaných spotřebiteli v případě, kdy se distanční smlouva uzavírá prostřednictvím takového prostředku, který poskytuje jen omezený prostor nebo čas pro sdělení takových informací (kupříkladu v rámci telefonického hovoru či prostřednictvím objednávkového kupónu apod.). Upozorňujeme, že tato oblast dozná změn v souvislosti s chystanou novelou občanského zákoníku.