Novinky

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14. 1. 2018
Jedna minuta čtení

V právních oběžnících č. 3/2016 a č. 4/2016 jsme se zabývali právní regulací tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou se podle občanského zákoníku rozumí taková smlouva, jejíž „základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek reálně ovlivnit“. Předmětný text je nově možné nalézt i na našich webových stránkách. Právní oběžníky připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro Asociaci pro elektronickou komerci (APEK).