Novinky

Vývoj právní úpravy regulace nájemného z bytů

9. 2. 2004
Jedna minuta čtení

V lednovém čísle časopisu „Rodina a právo“ vydáveného společností LINDE nakladatelství s.r.o vyšel článek Mgr. Daniela Maška zabývající se vývojem právní úpravy regulace nájemného z bytů.