Novinky

Upozornění na podvodné emailové zprávy

4. 5. 2009
Jedna minuta čtení

V poslední době se na naši advokátní kancelář obrací velká řada našich klientů a dalších osob s žádostí o právní pomoc v případech údajného možného porušení jejich práv k duševnímu vlastnictví, a to v důsledku „upozornění“ obsaženého v emailové zprávě. Obsahem této zprávy je většinou informace, že jiná osoba má v úmyslu provést registraci doménového jména v rámci některé z asijských domén nejvyšší úrovně (či ochranné známky), které je zaměnitelné s již existujícím doménovým klienta.

S ohledem na počet zmiňovaných případů upozorňujeme, že obsah těchto emailových zpráv může být podvodný. Účelem těchto zpráv je přimět dotčenou osobu, aby provedla úplatnou registraci doménového jména v rámci některé z asijských domén nejvyšší úrovně.