Novinky

Helena Vondráčková v. Jan Šinágl

20. 10. 2011
Jedna minuta čtení

Helena Vondráčková, Martin Michal a jejich společnost Agentura MM Praha, s.r.o. se domáhají po našem klientovi, nezávislém novináři a publicistovi Janu Šináglovi omluvy a zadostiučinění ve výši 3,5 milionů korun za řadu jeho výroků. Žaloba je dle názoru pana Šinágla „nedůvodná a svědčí spíše než o tom, že by se žalobkyni ze strany žalovaného dělo jakékoli příkoří, o její nedostatečné orientaci v realitě demokratické společnosti a o nostalgii po době, kdy první žalobkyně mohla, díky svým stykům s představiteli zločinného režimu, své kritiky umlčovat mocenskými prostředky“. Žaloba byla podána v březnu 2011, pan Šinágl byl vyzván k vyjádření v září 2011, jednání zatím není nařízeno.