Novinky

Novela živnostenského zákona

16. 4. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešního dne vstoupila pod číslem 167/2004 Sb. v platnost novela živnostenského zákona. Nová právní úprava zapracovává do českého právního řádu zejména čl. 43 - 48 Smlouvy o založení Evropského společenství, upravující svobodu podnikání a čl. 59 a násl. uvedené smlouvy, upravující volné poskytování služeb. Novela nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.