Novinky

Nařízení o jednotném trhu digitálních služeb

5. 11. 2022
Jedna minuta čtení

Došlo ke zveřejnění finálního znění nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (Digital Services Act) v Úředním věstníku Evropské Unie. Cílem přijatého nařízení je zajistit správné fungování jednotného trhu, a to v souvislosti s poskytováním digitálních služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru. Mělo by tak dojít k posílení ochrany spotřebitele, vytvoření bezpečnějšího digitálního prostředí a nastavení přesných pravidel pro elektronický obchod. Rozsah nařízení je velmi široký a zahrnuje veškeré zprostředkovatelské služby. Pravidla jsou však koncipována asymetricky – společnosti s větším socioekonomickým dopadem tedy musejí splňovat přísnější podmínky než malé společnosti a mikropodniky, které jsou z některých povinností vyňaty. Nařízení navazuje na více než 20 let starou směrnici 2000/31/ES o elektronickém obchodu, která do přijetí nařízení o jednotném trhu digitálních služeb upravovala problematiku poskytování digitálních služeb na vnitřním trhu. Nová úprava reaguje na změnu charakteru a rozsahu, ale i důležitosti digitálních služeb pro evropskou ekonomiku a společnost.