Články
Ostatní
Sdílet

Informace pro občanská sdružení – nutná změna názvu

Partner
11. 4. 2014
2 minuty čtení

Občanská sdružení založená dle zákona o sdružování jsou samostatnou právnickou osobou. Tato forma neziskového subjektu je hojně využívána při činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, ekologických hnutí a dalších, a to zejména s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku a fungování tohoto subjektu. Výhodou je též nízká ekonomická náročnost vzhledem ke skutečnosti, že při vzniku sdružení nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady a registrační řízení není zpoplatněno. S účinností ke dni 3.7.2006 byla provedena podstatná novelizace právní úpravy názvu sdružení. Zatímco do uvedené doby zákon stanovil pouze, že název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od účinnosti předmětné novely se musí název sdružení výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů; název sdružení musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o. s.“.

Uvedená úprava platí nejenom pro nově zakládaná sdružení, ale i retroaktivně pro sdružení již existující. I tato sdružení, založená v souladu s původní právní úpravou, musí uvést svůj název do souladu s úpravou novou, a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti uvedené novely. O tom, že v žádném případě nejde o otázku okrajovou, svědčí zejména skutečnost, že k dnešnímu dni registruje Ministerstvo vnitra celkový počet 65.345 občanských sdružení a podstatná většina z nich nesplňuje nově zavedené požadavky pro název sdružení (jak lze zjistit nahlédnutím do seznamu občanských sdružení vedeného Ministerstvem vnitra).

Pro úplnost dodávám, že změna názvu sdružení je zároveň změnou jeho stanov a tuto je nutné oznámit v zákonné lhůtě Ministerstvu vnitra.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ostatní

Leden 2022 – Právní aktuality

8. 2. 2022

>
Ostatní

Připravovaná směrnice o tzv. zástupných žalobách

5. 1. 2021

>