Články
Ostatní
Sdílet

Komunitární ochranná známka – základní informace

8. 1. 2014
2 minuty čtení

Na území České republiky používají ochrany vedle národních ochranných známek, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, také mezinárodní ochranné známky a dále ochranné známky Společenství zapsané v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. V tomto oběžníku se budeme stručně věnovat institutu ochranné známky Společenství, jejíž hlavní výhodou oproti národní ochranné známce je kromě skutečnosti, že požívá ochrany nejen v ČR, ale na celém území Evropské unie, také benevolentnější praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu při přihlašování ochranné známky (viz níže). Za hlavní nevýhodu komunitární ochranné známky oproti národní ochranné známce pak bude obchodníky zřejmě považován vyšší správní poplatek s ní spojený.

Ochranná známka Společenství je zakotvena v Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství a chrání registrované označení s účinností pro celé území Evropské unie. Přihláška ochranné známky Společenství se podává u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (osobně, poštou, faxem či elektronicky) nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Stejně jako u přihlášky národní ochranné známky je nutné specifikovat třídy výrobků a služeb, pro které má být ochranná známka zapsána. Důležité je mít na paměti, že přihlašované označení nesmí být zaměnitelné s žádnou již existující národní ochrannou známkou členského státu Evropské unie. Ochranná známka Společenství pak trvá 10 let ode dne podání přihlášky, a poté je nutné ji obnovit.

fotka do clanku 06 Za podstatný rozdíl oproti registračnímu procesu před Úřadem průmyslového vlastnictví lze označit benevolentnější posuzování tzv. rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Jako komunitární ochrannou známku tak lze častokrát registrovat obecnější označení, než je tomu u národní ochranné známky v České republice.

fotka do clanku 06 Poplatek spojený s registrací ochranné známky Společenství je v současné době již jen jeden a činí €1050 (v případě přihlášky učiněné v elektronické podobě je poplatek snížen na €900) a dále €150 za každou třídu výrobků a služeb přesahující tři – pokud chce obchodník registrovat ochrannou známku pro více než tři třídy. Také v případě komunitární ochranné známky nelze provést registraci slovního a kombinovaného označení najednou (tedy jednou přihláškou a za jeden správní poplatek). V případě zájmu o registraci slovní ochranné známky i loga (u kombinované ochranné známky) je tedy nutné přihlašovat více ochranných známek.

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se občanským sdružením Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 7/2011 určený členům tohoto sdružení.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ostatní

Leden 2022 – Právní aktuality

8. 2. 2022

>
Ostatní

Připravovaná směrnice o tzv. zástupných žalobách

5. 1. 2021

>