Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Modernizační směrnice – uvádění slev z ceny zboží

18. 4. 2022
3 minuty čtení

I v tomto právním oběžníku se budeme věnovat tzv. modernizační směrnici , která po jejím zapracování do právního řádu České republiky přinese právní změny do řady oblastí. Jednou z takových změn je i nová regulace v oblasti uvádění slev zboží obchodníky, jež dle našeho názoru může být pro praxi velmi důležitá. Úprava této problematiky se objevila poměrně nečekaně ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (dále jen „směrnice“). Došlo k tomu až na poslední chvíli v rámci jednání tzv. trialogu. Tomuto načasování pak bohužel odpovídá i „kvalita“ legislativního textu a chybějící výkladová ustanovení v recitálu směrnice.

Nově zařazovaný čl. 6a odst. 1 směrnice stanoví, že „veškerá oznámení o slevě z ceny musí uvádět předchozí cenu, kterou obchodník uplatňoval po určité období před uplatněním slevy z ceny.“ Ustanovení čl. 6a odst. 2 směrnice pak dále doplňuje, že „předchozí cenou se rozumí nejnižší cena, kterou obchodník uplatňoval během období ne kratšího než 30 dnů před uplatněním slevy z ceny.“ Z těchto dvou stručných ustanovení je tedy možné učinit následující závěry. V případě, že bude chtít obchodník uvádět informaci o snížení ceny zboží (o slevě), musí také zároveň vždy uvést, kolik činila dřívější cena takového zboží. Nicméně tato dřívější (referenční) cena nesmí být zásadně starší než 30 dnů. To znamená, že jako referenční cenu před slevou nebude možné uvádět cenu, za kterou obchodník prodával toto zboží například před čtvrt rokem.

I z letmého pohledu je zřejmé, že tato stručná nová regulace může být zdrojem řady výkladových obtíží, se kterými se budou muset národní legislativní orgány a následně i obchodníci poprat. Kupříkladu je možné zmínit otázky vlivu věrnostních programů a slevových kupónů na poskytované informace o předchozí ceně či praxi tzv. outletových prodejen, které používají jako referenční cenu doporučenou maloobchodní cenu. Taktéž může být zajímavé, jak budou interpretovány situace, pokud obchodník v rámci předmětných 30 dní realizuje více slevových akcí, při kterých dochází ke snížení cen zboží, přičemž tyto ceny však mají být obchodníkem následně „normalizovány“ (Black Friday, Cyber Monday). Zejména u menších „offlinových“ obchodníků pak může být značnou zátěží i samotné vedení evidence starších cen zboží.

Směrnice pak počítá také s možností specifické právní úpravy v jednotlivých členských zemích EU. Konkrétně Česká republika si bude moci v této oblasti upravit „odlišná pravidla pro zboží, které snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby“ (čl. 6a odst. 3 směrnice), situace, kdy „byl výrobek na trhu po dobu kratší než 30 dnů…“ (čl. 6a odst. 4 směrnice) a případy postupného zvyšování slev obchodníkem (čl. 6a odst. 5 směrnice).

S ohledem na nejasné znění zmiňovaných ustanovení, jejich význam pro retailové obchodníky a poměrně široké zmocnění pro provedení úprav na národní úrovni bude velmi důležitá konkrétní podoba zapracování ustanovení čl. 6a směrnice do českého práva. Jak již jsme uváděli v předchozích právních oběžnících, k tomuto by mělo dojít nejpozději do 28. listopadu 2021 (s tím, že účinnost nové regulace musí nastat nejpozději k 28. květnu 2022).

 

Josef Aujezdský

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 3/2020 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Nová regulace zprostředkovatelských platforem

28. 6. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>