Články
Občanské právo
Sdílet

Některé právní otázky řešené Soudním dvorem Evropské unie

30. 7. 2020
3 minuty čtení

V tomto právním oběžníku představíme ve stručnosti některé právní otázky, které nedávno řešil nebo v nejbližší době bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Přestože jednotlivé zmiňované případy ne vždy přímo souvisely či souvisí s prodejem zboží spotřebitelům, mohou mít učiněné právní závěry dopady i do této oblasti.

Rozhodnutí ve věci C 329/19 Condominio di Milano, via Meda proti Eurothermo SpA

V tomto rozhodnutí z 2. dubna 2020 soud podle očekávání konstatoval, že pro účely směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách může být spotřebitelem pouze fyzická osoba. Nicméně SDEU zároveň také vyslovil názor, že směrnice nebrání národnímu právu (judikatuře), aby ochranu, kterou používá spotřebitel, rozšířilo i na jiné subjekty. Z našeho pohledu je vhodné upozornit, že rozšíření zákonných ustanovení, které regulují ochranu spotřebitele, i na vztahy s dalšími subjekty (podnikatele, právnické osoby), nelze vyloučit ani prostřednictvím smluvních ujednání obchodníka. V nepublikovaném případě rozhodovaném nižšími soudy v České republice došlo právě k takovéto situaci. Nešťastné vymezení pojmu spotřebitel v obchodních podmínkách obchodníka vedlo k tomu, že soud přiznal právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu i právnické osobě. Z těchto důvodů tak obchodníkům doporučujeme se jakýchkoliv smluvních definic spotřebitele spíše vyvarovat. A ponechat vymezení tohoto pojmu plně na zákonné úpravě , kterou nelze žádnou snahou obchodníka „vylepšit“.

Rozhodnutí ve věci C 208/19 NK proti MS, AS

Jak je známo, spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo „upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu“. V předmětné věci řešené SDEU však vznikla otázka, zdali by tato výjimka neměla dopadat také na poskytování služeb, jejichž výsledkem je hmotný výstup podnikatele. Konkrétně šlo o spor mezi rakouským spotřebitelem a architektem ze smlouvy, na základě které se architekt zavázal pro spotřebitele podle jeho požadavků a přání vypracovat projektovou dokumentaci domu. Ve svém rozhodnutí ze dne 14. května 2020 SDEU zaujal stanovisko, že výjimky z práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem mají být vykládány úzce (restriktivně) a že v tomto případě tak „nejde o smlouvu o dodání zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám“ ve smyslu ustanovení čl. 16 písm. c) směrnice o právech spotřebitele. To znamená, že v tomto případě mohl spotřebitel od uzavřené smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu platně odstoupit, přestože výsledek činnosti podnikatele byl vysoce individualizován.

Předběžná otázka ve věci C-529/19 - Möbel Kraft GmbH & Co. KG proti ML

I v zatím nerozhodnuté věci se bude SDEU zabývat otázkou výkladu ustanovení upravujícího výjimku z práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (viz výše). Konkrétně byla soudu předložena zajímavá předběžná otázka, zdali právo na odstoupení od kupní smlouvy nesvědčí spotřebiteli i v případě, kdy prodávající ještě nezačal s výrobou zboží na základě smlouvy, přičemž přizpůsobení zboží by obchodník uskutečňoval sám (nikoli prostřednictvím třetí osoby). A dále, zdali tuto otázku neovlivňuje okolnost, že zboží by se dalo znovu uvést do stavu před přizpůsobením jen s nepatrnými náklady na demontáž, (přibližně ve výši 5 procent hodnoty zboží). Na zodpovězení těchto otázek Soudním dvorem Evropské unie si však budeme muset ještě chvíli počkat.

 

Josef Aujezdský

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 5/2020 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>